Oznam podielnikom – nečlenom družstva

Zdielať

Oznamujeme podielnikom – nečlenom družstva, že v súvislosti so zmenou obchodného mena a sídla PD Popudinské Močidľany

22. Aug 2018   Aktuality

Oznamujeme podielnikom – nečlenom družstva, že v súvislosti so zmenou obchodného mena a sídla PD Popudinské Močidľany, družstvo (pôvodne Poľnohospodárske družstvo Popudinské Močidlany) vymieňa družstvo pôvodné družstevné podielnické listy vydané v roku 2011 ako listinné cenné papiere znejúce na meno za družstevné podielnické listy s novým obchodným menom a sídlom družstva (ďalej len „DPL“).

Podielnici– nečlenovia družstva si svoje DPL si môžu vyzdvihnúť od 6.08.2018 do 30.09.2018, v utorok a stredu v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod. v sídle družstva (administratívna budova, miestnosť č.15) osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca s úradne overeným podpisom podielnika (vzor plnej moci na vyžiadanie zašleme e-mailom). Podmienkou je donesenie originálu pôvodne vydaných DPL z roku 2011 a preukázanie sa platným dokladom totožnosti.

Pokiaľ maju podielnici pochybnosti, ako postupovať, napr. pri zmene trvalého bydliska, resp. v prípade dedenia a pod., treba požiadať čím skôr o informácie: telefonicky - v utorok a stredu v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod. - tel.: 00421 34 668 34 94 alebo kedykoľvek e-mailom - druzstvo@gmail.com.

25 rokov Energy Group

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho…

Prečítať viac Zdielať

Oznámenie podielnikom - dodatok

Dodatočné oznámenie podielnikom – nečlenom družstva.

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

25 rokov Energy Group

7. 1. 2019

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho založenia. Slávnostný večer v Hoteli sv. Ludmila sa niesol v znamení vďaky, spomienok, oceňovania, príjemných stretnutí aj tanca.

Prečítať viac   Zdielať

Oznámenie podielnikom - dodatok

24. 10. 2018

Dodatočné oznámenie podielnikom – nečlenom družstva.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články