Oznam podielnikom – nečlenom družstva

Zdielať

Oznamujeme podielnikom – nečlenom družstva, že v súvislosti so zmenou obchodného mena a sídla PD Popudinské Močidľany

29. Sep 2017   Aktuality

Oznamujeme podielnikom – nečlenom družstva, že v súvislosti so zmenou obchodného mena a sídla PD Popudinské Močidľany, družstvo (pôvodne Poľnohospodárske družstvo Popudinské Močidlany) vymieňa družstvo pôvodné družstevné podielnické listy vydané v roku 2011 ako listinné cenné papiere znejúce na meno za družstevné podielnické listy s novým obchodným menom a sídlom družstva (ďalej len „DPL“).

Podielnici– nečlenovia družstva si svoje DPL si môžu vyzdvihnúť od 6.08.2018 do 30.09.2018, v utorok a stredu v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod. v sídle družstva (administratívna budova, miestnosť č.15) osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca s úradne overeným podpisom podielnika (vzor plnej moci na vyžiadanie zašleme e-mailom). Podmienkou je donesenie originálu pôvodne vydaných DPL z roku 2011 a preukázanie sa platným dokladom totožnosti.

Pokiaľ maju podielnici pochybnosti, ako postupovať, napr. pri zmene trvalého bydliska, resp. v prípade dedenia a pod., treba požiadať čím skôr o informácie: telefonicky - v utorok a stredu v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod. - tel.: 00421 34 668 34 94 alebo kedykoľvek e-mailom - druzstvo@gmail.com.

Oznámenie podielnikom - dodatok

Dodatočné oznámenie podielnikom – nečlenom družstva.

Prečítať viac Zdielať

Oznam podielnikom – nečlenom družstva

Oznamujeme podielnikom – nečlenom družstva, že v súvislosti so zmenou obchodného mena a sídla PD…

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Oznámenie podielnikom - dodatok

24. 10. 2018

Dodatočné oznámenie podielnikom – nečlenom družstva.

Prečítať viac   Zdielať

Oznam podielnikom – nečlenom družstva

22. 8. 2018

Oznamujeme podielnikom – nečlenom družstva, že v súvislosti so zmenou obchodného mena a sídla PD Popudinské Močidľany

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články